+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

Novinky zo sveta RIB SLOVAKIA, ktoré by vás mohli zaujímať

RIB SLOVAKIA oznamuje

Spoločnosť RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. týmto oznamuje, že nepristúpila k vytvoreniu fondov, na ktoré získala v roku 2022 povolenie od Národnej banky Slovenska:

  • IC Invest Micro Fund Slovakia, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.,
  • ICIF MICRO – Diversity Capital Slovakia, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. a

čo znamená, že nedošlo k vydaniu podielových listov žiadneho z týchto fondov.

05.06.2023 

RIB SLOVAKIA informuje

Národná banka Slovenska udelila spoločnosti RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie fondu GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. (ďalej len „Fond“).

Predmetné rozhodnutie Národnej Banky Slovenska nadobudlo právoplatnosť ku dňu 03.05.2023. V súlade so zákonnou povinnosťou pristúpila správcovská spoločnosť RIB SLOVAKIA k uvedenému dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ku skončeniu vydávania podielových listov, vyplácania podielových listov a uzavretiu hospodárenia s majetkom vo Fonde.

03. 05. 2023 

RIB SLOVAKIA oznamuje

Spoločnosť RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. týmto oznamuje, že v utorok 28. februára 2023 o 10:30 sa v Kongresovom centre Českej národnej banky uskutoční podujatie organizované spoločnosťou ROYAL MARKET NETWORK pod označením „INVESTUJTE S KRÁLEM, SPOLUPRACUJTE S THE ROYAL MARKET NETWORK“.

Spoločnosť RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. dáva na vedomie, že sa žiadnym spôsobom nepodieľa na organizácii vyššie uvedeného podujatia.

27. 02. 2023 

GOLDSIDE Asset Management sa mení na RIB SLOVAKIA a pripravuje nové fondy

Správcovská spoločnosť GOLDSIDE Asset Management, ktorá spravovala realitný fond GOLDSIDE Real Estate Fund, zmenila koncom júla 2022 majiteľa aj svoj názov. Po novom sa volá RIB SLOVAKIA. Všetky zmeny prebehli so súhlasom Národnej banky Slovenska.

25. 08. 2022