+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

RIB SLOVAKIA je spoločnosť založená v roku 2017. Národná banka Slovenska jej v roku 2019 udelila licenciu na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov.

RIB SLOVAKIA v súčasnosti spravuje verejný špeciálny fond nehnuteľností a verejný špeciálny fond alternatívnych investícií..

V súvislosti so zmenou akcionára, ktorá sa udiala v roku 2022, je RIB SLOVAKIA v procese vytvárania ďalších alternatívnych investičných fondov.

PREČO INVESTOVAŤ S NAMI?

Nepredstierame, že chápanie investovania je nad vaše schopnosti. Veríme, že investovanie môže byť jednoduché a používateľsky prívetivé. V oblasti správy aktív je našou filozofiou princíp win-win. Ak zarobíte vy, zarobíme aj my. Sme v tom spoločne. Delíme sa o zisky aj o riziko.

Predstavujeme si svet, v ktorom je investovanie do podielových fondov pohodlné a kde je spoločný záujem správcu aktív a jeho klienta samozrejmý.

Hodnoty RIB SLOVAKIA

JEDNODUCHO

Naša DNA je založená na zrozumiteľnosti, otvorenosti informácií a neustálom zlepšovaní zákazníckej skúsenosti. V RIB Slovakia chceme svet investovania sprístupniť každému. Minimalizujeme prekážky a zjednodušujeme investovanie do fondov, aby bolo prístupné všetkým, ktorým záleží na zhodnocovaní ich majetku.

SPOLOČNE

V RIB Slovakia uplatňujeme princíp otvoreného a férového investovania do podielových fondov. Uplatňujeme princíp win-win: Do rizika a zisku ideme spolu s našimi investormi. Keď sa darí našim klientom, darí sa aj nám.

VÝHODNE

Investovanie na pravidelnej a dlhodobej báze nemusí byť nutne výhodné. Je dôležité sledovať výšku poplatkov a to, či dostávate výnosy adekvátne podstupovaným rizikám. V RIB Slovakia považujeme za nespravodlivé a neudržateľné vyberať vysoké poplatky za služby s minimálnym prínosom pre klienta alebo za investície, ktorých výnosy nezodpovedajú trhovým podmienkam.

História

Spoločnosti

^
2017

Vznik GOLDSIDE Asset Management, a.s.

Zakladáme novú spoločnosť, lebo veríme, že investovať by malo byť umožnené úplne každému, komu záleží na svojej budúcnosti a na zveľaďovaní svojho majetku. Investovanie musí by malo byť zároveň jednoduché a výhodné. Veríme v prístup, ktorý zabezpečí spokojnosť na oboch stranách, voláme ho win-win prístup.

^
2018

Príprava

Podávame žiadosť Národnej banke Slovenska o udelenie licencie. Pripravujeme procesy, dokumentáciu a systémy.

^
2019

Február – GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. – udelenie licencie

Získavame povolenie Národnej banky Slovenska na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

^
2019

Október – Uvedenie nášho prvého fondu – GOLDSIDE Real Estate Fund

Ponúkame novú príležitosť investovať do podielového fondu.

^
2022

Júl – zmena na RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

Správcovská spoločnosť má nového akcionára. Meníme obchodné meno aj sídlo.

ZISTITE VIAC >

NÁŠ MANAŽMENT

Radko Semančik

Radko Semančik

Člen predstavenstva a CEO

Pavel Bodlák

Pavel Bodlák

Predseda predstavenstva a CIO