+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

Pavel Bodlák

Predseda predstavenstva

Na finančných a kapitálových trhoch sa pohybuje viac než 25 rokov, počas ktorých pôsobil v mnohých významných medzinárodných finančných inštitúciách.

Skúsenosti v oblasti finančných trhov získal v rokoch 1992 až 1999, kedy pracoval pre Credit Lyonnais a neskôr v Komerční bance v Prahe. Následne bol menovaný do funkcie Chief Investment Officer Amcico AIG Life, dcérskej spoločnosti americkej poisťovne AIG, kde bol plne zodpovedný za správu aktív. Založil a zároveň úspešne riadil podielové fondy v rámci AIG Funds Central Europe.

Od roku 2005 pôsobil v PPF Asset Management, jednej z najväčších medzinárodných finančných a investičných skupín.

V roku 2011 založil spoločnosť Carduus Wealth Advisors Zürich, ktorú aj riadi.

V roku 2015 získal licenciu Českej Národnej banky pre Carduus Asset Management venujúcej sa správe aktív individuálnych klientov.