+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

Radko Semančik

Člen predstavenstva a výkonný riaditeľ

Radko Semančik prešiel takmer všetkými riadiacimi funkciami v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti správy aktív. Bohaté skúseností získal v ČSOB Investičnej spoločnosti v Prahe pri príprave a podpore predaja nových produktov.

V spoločnostiach ČSOB Asset Management a ČSOB d.s.s. pôsobil na pozícii člena predstavenstva zodpovedným za oblasť vývoja produktov a podpory predaja  v oblasti kolektívneho investovania a druhého dôchodkového piliera. Neskôr, už ako generálny riaditeľ, previedol spoločnosť transformáciou, ktorá vyústila v založenie zahraničnej pobočky KBC Asset Management na Slovensku.

So svetom hedgeových fondov sa zoznámil v spoločnosti Circle Partners, v ktorej riadil tím administrátorov fondov a staral sa o kľúčových klientov spoločnosti. Od roku 2018 pôsobí ako člen predstavenstva spoločnosti RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. a má na starosti agendu back office a administrácie.