+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

Náš Príbeh

História

Spoločnosti

^
2017

Vznik GOLDSIDE Asset Management, a.s.

GOLDSIDE sme založili, lebo veríme, že investovať by malo byť umožnené úplne každému, komu záleží na svojej budúcnosti a na zveľaďovaní svojho majetku. Investovanie musí by malo byť zároveň jednoduché a výhodné. Veríme v prístup, ktorý zabezpečí spokojnosť na oboch stranách, voláme ho win-win prístup.

^
2018

Príprava

Podanie žiadosti Národnej banke Slovenska o udelenie licencie. Príprava procesov, dokumentov, systémov.

^
2019

Február – GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. – udelenie licencie

Získanie povolenia Národnej banky Slovenska na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

^
2019

Október – Spúšťame náš prvý fond – GOLDSIDE Real Estate Fund

Ponúkame novú príležitosť investovať do podielového fondu.

^
2022

Zmena na RIB SLOVAKIA

Odkúpenie fondu RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s., .