+ 421 2 321 484 00 info@ribsk.eu

4 minúty čítania. S nami nestrácate čas ani peniaze.

Položili ste si aj otázku Čo vás to „ihneď“ v skutočnosti stojí?

Ak ste niekedy zvažovali investovať alebo ste už aj investovali do podielových fondov, určite vás hneď po tom, či je vaša investícia garantovaná, zaujímalo, ako rýchlo viete speňažiť svoju investíciu naspäť. Je to asi štandardná otázka v krajine, kde drvivá väčšina obyvateľstva drží peniaze doma pod vankúšom, na bežných alebo sporiacich účtoch s výpovednou lehotou (čím kratšia, tým lepšie), prípadne ich vloží na krátkodobý termínovaný vklad. A  keď sa už aj našinec rozhodne investovať, tak si síce povie, že finančné prostriedky nebude potrebovať aj niekoľko rokov, no aj tak ich chce mať okamžite k dispozícii. Nech sa deje, čo sa deje.

Peniaze rýchlo a hneď

Dnes je napríklad bežné, že keď si v pondelok podáme žiadosť o vyplatenie našej investície z fondu, správca spravujúci fond ju v utorok zrealizuje a zasiela nám ihneď aj peniaze, ktoré máme veľakrát na svojom účte ešte v ten istý deň, najneskôr na druhý. Zdá sa to až moc jednoduché, ale ako je to v skutočnosti vo vnútri fondov s investíciami, ktoré robia správcovia fondov so zverenými peniazmi? Správcovia štandardných fondov nakupujú za naše peniaze do majetku fondu najčastejšie cenné papiere obchodované na burzách, ktorých vysporiadanie trvá minimálne dva až tri pracovné dni po zrealizovaní obchodu.

Čo to znamená v skratke? Že aj keď predajú aktíva fondu, tak fond dostane peniaze z predaja najskôr o dva až tri dni. To už ale máme my peniaze z vyplatenia našej investície na svojom účte, prípadne sme ich už aj dávno minuli. A to sme ešte zabudli na to, že žiadosť o predaj podielových listov môžeme podať poobede a správca ani nestihne aktíva ešte v ten deň predať, aby tak reagoval na to, že chceme svoje zainvestované peniaze späť.

Fondy držia peniaze aj na bežných účtoch

Ako to potom fondy robia, že vám pošlú peniaze skôr ako ich sami dostanú? Jednoducho. Držia určitý objem majetku fondov na nič nevynášajúcich bežných účtoch (na sporiace účty s výpovednou lehotou môžete zabudnúť, tie majú banky určené pre bežných klientov), čím znižujú celkový výnos fondu. Mnohé banky v dnešnej dobe dokonca účtujú záporný úrok za to, že fondy majú peniaze uložené na bežných účtoch. Znamená to, že keď aj fond na investíciách zarobí, tak tým, že musí držať značnú časť majetku na bežných účtoch, aby vyplatil klientom ich peniaze ihneď naspäť, tento výnos fondu z investícií sa znižuje. Je to skrytý poplatok za to, že chceme dostať peniaze ihneď. Na rozdiel od výstupného (sankčného) poplatku, ktorý platí len klient, ktorý si vyberá svoje peniaze naspäť, platia tento poplatok v podobe nižšieho výnosu fondu všetci klienti fondu priebežne počas jeho existencie.

A to sa bavíme o fondoch, ktoré investujú do cenných papierov obchodovaných na burzách, za ktoré dostane fond peniaze do dvoch až troch pracovných dní. A čo také špeciálne fondy, ktoré investujú do nehnuteľností, majetkových účastí v obchodných alebo realitných spoločnostiach, ktoré nie sú obchodované na burze a väčšinu ich investícií predstavujú nehnuteľnosti, prípadne tovar?

Na peniaze si radšej počkajte

Určite ste už vy sami alebo niekto vo vašom okolí kupovali či predávali nehnuteľnosť. Koľko času zaberie, kým nájdete niečo, čo sa vám páči. Alebo opačne, kým nájdete niekoho, komu sa páči váš príbytok. A potom ešte tie neskutočné dolaďovania v zmluvách, kontroly stavu nehnuteľnosti, záväzkov u domových správcov, zápisy na katastri a uvoľňovanie peňazí z hypotekárnych úverov. A to sa bavíme o byte, nie o veľkej nehnuteľnosti typu nákupné a kancelárske centrá, výrobné a skladové haly, ktoré bývajú v majetkoch špeciálnych fondov. Pri nich je výrazne menší počet kupujúcich/predávajúcich a teda aj samotný proces kúpy/predaja trvá výrazne dlhšie.

Tak, ako je potom možné, že aj tieto fondy nám tak expresne rýchlo vyplatia naše investície? Ak si myslíte, že sa to dá len tak, že tiež držia časť majetku na bežných účtoch, tak máte pravdu. A ak ste si k tomu ešte domysleli, že tých peňazí musí byť výrazne viac ako pri fondoch, ktoré investujú do cenných papierov obchodovaných na burze, tak máte opäť pravdu. A samozrejme platí aj to, že čím rýchlejšie viete mať peniaze k dispozícii, tak tým viac ich musí byť na bežných účtoch fondov. Keď si to potom všetko prerátame, tak o to nižší bude aj výnos fondu.

Nie vždy vieme, do akých životných situácií sa dostaneme, a kedy budeme potrebovať peniaze. Nie je však ani správne čakať, že nám peniaze prídu hneď a bude to pre nás zadarmo. Nestojí preto za úvahu vzdať sa niekedy možnosti mať peniaze hneď, ale dostať ich napríklad raz alebo dvakrát za mesiac v stanovených termínoch? Investovanie do fondov by nemalo predstavovať našu hotovostnú rezervu, z ktorej si vyberieme vždy, keď sa rozhodnete nakúpiť viac potravín alebo oblečenia. O to viac pri fondoch zameraných na menej likvidný majetok.

Čím viac času a pokoja dáme správcovi fondu na to, aby si pre nás pripravil peniaze za našu investíciu, tým vyšší môže byť náš samotný výnos v podobe zhodnotenia fondu. A preto sa netreba vždy báť, keď nám správca povie, že našu investíciu nám nepošle naspäť hneď na druhý deň, ale musíme si na peniaze týždeň-dva počkať, aby sa v čo najmenšej miere poškodil výnos pre nás, ako aj pre ostatných klientov.